Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Promowania, Kształcenia, Aktywności i Etyki „PRZEKAZ” jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla wspierania promocji, rozwoju, kształcenia, aktywności, etyki za pomocą nowoczesnych form edukacji.

Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska ze szczególnym uwzględnieniem regionu zachodniopomorskiego, a siedzibą miasto Szczecin.
Czy można wstąpić do Stowarzyszenia?

Tak. Wszystko co trzeba zrobić to wypełnić deklarację członkowską i złożyć ją w siedzibie Stowarzyszenia lub przesłać pocztą. Po pozytywnym rozpatrzeniu deklaracji przez Zarząd osoba, która złożyła deklaracje stanie się członkiem wspierającym.


Jakie warunki muszą zostać spełnione by wstąpić do Stowarzyszenia?

Przede wszystkim trzeba być aktywną osobą. Dodatkowo trzeba zaakceptować Statut Stowarzyszenia. Jak już wcześniej zostało wspomniane, należy złożyć pisemną deklarację członkowską, a w przypadku gdy jest się osobą niepełnoletnią należy złożyć pisemną zgodę rodziców.


Czy członkostwo w Stowarzyszeniu jest płatne?

Składka członkowska wynosi 50 zł rocznie.. Opłatę można dokonywać bezpośrednio w siedzibie lub przelewem na konto.


Czy są jakieś profity z przynależności do Stowarzyszenia?

Każdy członek Stowarzyszenia, mający uregulowane płatności z tytułu składek, otrzymuje legitymację członkowską. W chwili obecnej legitymacja ta uprawnia członków do 10 % rabatu na odpłatne szkolenia organizowane przez Stowarzyszenie.


Jakie ma prawa członek Stowarzyszenia „PRZEKAZ”?

Wszystkie nowe osoby przyjmowane przez Stowarzyszenie będą miały status członka wspierającego. Członek wspierający zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia ma prawo zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz korzystać z pomocy Stowarzyszenia.


Czy można wystąpić z szeregów Stowarzyszenia?

Tak jest to możliwe. Aby to uczynić należy w siedzibie Stowarzyszenia złożyć pisemną deklarację rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu.