Konkursu   „Działacz Społeczny Roku”

Konkursu   „Działacz Społeczny Roku   ma na celu:

 • wskazanie różnych form pracy społecznej
 • podziękowania działaczom społecznym za ich pracę i zaangażowanie w działalność na
 • rzecz organizacji i środowiska lokalnego,
 • prezentację ciekawych sylwetek działaczy społecznych i wyjątkowych akcji, promocja
 • postaw prospołecznych,
 • propagowanie  idei szkół liderów w kampaniach społecznych :
  • przywództwo – rozwój i wspieranie liderów w organizacjach,
  • umiejętności menedżerskie i efektywność osobista,
  • budowanie zespołu, prowadzenie eventów integracyjnych,
  • komunikacja zewnętrzna – prowadzenie kampanii i kreowanie własnego
  • wizerunku dla osób i organizacji,
  • zarządzanie projektami i budowanie partnerstwa.

Za   działania  Działacza Społecznego dla potrzeb niniejszego konkursu uznaje się dobrowolne, świadome i bezpłatne działania na rzecz  innych osób  lub instytucji/organizacji,  wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie.

Nominowani do konkursu  mogą być Działacze Społeczni, którzy  w sposób szczególny zasłużyli się w pracy społecznej na rzecz społeczności lokalnej w nominowanej kategorii:

 • Działacz Społeczny
 • Działacz Społeczny Ekspercki.

Nominacje do tytułu „Działacz Społeczny Roku” mogą składać organizacje społeczne,
szkoły, instytucje  publiczne  i  niepubliczne, kościoły  i  związki  wyznaniowe,  a  także
podmioty  gospodarcze  działające  na  rzecz  mieszkańców.
Kandydatów   można   zgłaszać   w   następujących   kategoriach: pomoc społeczna i
ochrona zdrowia, edukacja i oświata , sport i kultura, rozwój lokalny i demokracja.

Możliwość komentowania jest wyłączona.