Aktywne Poniedziałki

Zapraszamy na szkolenie w ramach Aktywnych Poniedziałków jako kontynuacji projektu: Kreatywnie Aktywnie.

Aktywne Poniedziałki to forma spotkań informacyjno – warsztatowych o otwartej formule, na które zapraszamy wszystkich chętnych, działających na rzecz lokalnej społeczności.

Można wziąć w nich udział bezpłatnie lub samemu zgłosić chęć poprowadzenia spotkania na dowolnie wybrany temat. Idea spotkania to ,,dowiedz się i podziel się wiedzą”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.