Strona Główna

Stowarzyszenie Promowania, Kształcenia, Aktywności i Etyki „PRZEKAZ” jest organizacją pozarządową nastawioną na wspieranie, rozwój, rozbudowę potencjału ekonomicznego i społecznego regionu.

Stowarzyszenie „PRZEKAZ” przygotowuje i wdraża projekty, pozyskuje środki na realizację, prowadzi działania organizacyjne, informacyjne, edukacyjne, marketingowe. Poprzez debaty, konferencje i projekty uczestniczymy w procesie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

W swych działaniach pragniemy współpracować ze wszystkimi, którym bliska jest aktywność mająca na celu wyrównanie szans w dostępie do wiedzy i kultury oraz aktywizację zawodową osób w różnym wieku i z różnych środowisk, również marginalizowanych.